Categorieën
Politiek Sneek Verkeer

Uitgesproken tekst GBTL om te stoppen met de autoluwe pilot

Onderstaande tekst werd door GBTL-raadslid Carla van der Hoek in de raadsvergadering van donderdagavond 14 maart in het Bestjoershûs van Súdwest-Fryslân uitgesproken. Het betreft een oproep om een motie te ondersteunen, die voorschrijft te stoppen met de autoluwe pilot in de Sneker binnenstad. De motie werd echter door een raadsmeerderheid verworpen.

Carla van der Hoek, GBTL:

Namens de grote meerderheid van alle inwoners in Sneek én de gehele regio én de ondernemers van de binnenstad willen wij een dringend verzoek doen deze motie te steunen.

De opzet van de proef kent vele fouten. Om maar te beginnen met de bebording die bij de start op orde zou zijn, maar mensen de verkeerde kant opstuurde. 

De navigatiesystemen, die de indruk gaven dat verschillende bruggen afgesloten waren om het sluipverkeer te beperken in de wijken rond het centrum, om zo het resultaat te krijgen dat het wel meeviel met dit verkeer.

De afsluiting van de Prins Hendrikkade echter, leidt tot megadrukte op de Worp Tjaardastraat, Goeman Borgesiuslaan en Berkenlaan. 

Met enige snelheid slaat een auto vanaf de Hugo de Grootstraat linksaf de Goeman Borgesiustraat op, terwijl verkeer van rechts aan komt rijden. © BREKT.NL

De verkeersveiligheid met scholen aan, of vlakbij deze wegen is er niet beter op geworden.

Nu heeft de gemeente een plan geopenbaard dat de Worp Tjaardastraat en de Goeman Borgesiuslaan 30 km-per-uur-wegen worden met verkeer van rechts voorrang. Dit plan lag al 13 jaar op de tekentafel! 

Een paar jaar terug is er al een herinrichting geweest van deze wegen en zijn de voorrangsborden al weggelaten, omdat dit er aan zat te komen. Nu ineens kan het verder uitgewerkt worden. Heeft men dit achteruit gehouden als wisselgeld voor de bewoners van de Noorderhoek om hen goed te stemmen? 

De plannen voor de Worp Tjaardastraat boden echter nog een nieuw inzicht….: Straks moet het verkeer op de Worp Tjaardastraat dat richting het Bogerman College rijdt bij de Harste richting IJsbrechtum rijden! Je kunt zelfs daar de stad niet meer in! Omrijden, omrijden, omrijden en ontmoedigen het centrum te bezoeken. Ook van die kant is het bijna onmogelijk de parkeerplaatsen op het Veemarktterrein, Bolswarderpoort of het Martiniplein te bereiken. 

Mocht men dit toch nog proberen, dan moet men weer kilometers extra rijden. Het klimaat en de CO2 reductie, waar men tegenwoordig zo veel aan hecht, vaart hier niet wel bij.

Of men kan straks massaal kiezen de sluiproute via de Kerkhoflaan te nemen, die kans is het grootst.

De Waterpoort in de winter van 2010. © Dirk van der Meer.

Als straks de bruggen opengaan, omdat de toeristen weer gaan komen, die Sneek nu al zo aantrekkelijk vinden, gaat het nog chaotischere taferelen opleveren. Denk eens aan de brug bij de Waterpoort. Ze kunnen de Singel niet op. De rij auto’s die er achter staan kunnen nog één kant op, de Oude Koemarkt op. Om over de brug op de Jousterkade maar te zwijgen. Als men er overheen is de stad in, wordt men keurig, of via de Prins Hendrikkade, of via het Kleinzand gedwongen terug te rijden naar diezelfde brug, die intussen wéér open staat.

De binnenstad wordt er niet aantrekkelijker op voor de mensen die zo graag een bezoek brengen aan deze, al zo mooie, stad. Wat maakt Sneek eigenlijk zo aantrekkelijk?

Het brede winkelaanbod, óók, misschien wel dankzij, het midden- en kleinbedrijf én de gezellige horeca met zijn terrassen. 

Sneek heeft een aanzuigende werking voor de gehele regio. 

De opzet van dit plan de mensen meer met de fiets de stad in te laten gaan, gaat niet op voor de mensen uit de rest van SWF. Ze komen met de auto en willen niet eerst 5 kilometer omrijden, hopende een parkeerplaats te vinden, die enigszins in de buurt van het centrum ligt. Wat is het belangrijkst voor een goed renderend centrum? Bereikbaarheid.

Zelfs op zondag autoluw en betaald parkeren…..Zucht….

Gaat Sneek straks van Gastvrij Sneek naar een Gastenvrij Sneek? We zijn hard op weg. 

Sneek prijst zichzelf uit de markt. Joure spint er garen bij. Gratis parkeren achter de winkelstraat. Men is aldaar druk bezig initiatieven te nemen dit dorp meer op de kaart te zetten.

Handenwrijvend zien de ondernemers het ontmoedigen van bezoekers aan Sneek.

Het gebrek aan empathie met de ondernemers in de binnenstad van Sneek is vreemd en zorgelijk te noemen, terwijl zij toch een belangrijke werkgever zijn in de regio.

Het overgrote deel van de ondernemers in de binnenstad kampt met omzetverliezen. Soms wel 20 tot 40 procent. De bereikbaarheid, het gemak het centrum te bezoeken wordt zodanig beperkt dat dit zijn weerslag heeft op de cijfers. Begrijpt u wel, dat omzetverliezen van 20 procent, wel 50 procent minder winst kunnen betekenen? Nee? Nou, de ondernemer heeft eerst zijn vaste kosten die hij moet zien terug te verdienen uit zijn winstmarge. Huur, personeel, gas water elektrisch enz. moeten eerst worden verdiend, voordat hij zelf gaat verdienen.

Dat inzicht ontbreekt nogal eens….

Als zelfs op zaterdagmiddag de parkeerplaats op het Martiniplein halfleeg is moet je je als ondernemer ernstig zorgen maken.

Sjoerd Hettinga, raadslid GBTL.

Als straks de verkeersregelaars weg zijn, die er een paar weken zouden staan, maar er intussen zeker tot eind maart blijven staan, wat al aangeeft dat er veel mis is met dit plan, zal het boetes gaan regenen, stortregenen. We hoeven geen rekenwonder te zijn dat dit de staat veel geld gaat opleveren. Maar één keer een boete als toerist van 130 euro, dan ben je wel klaar met dat Sneek.

Sneek haalde zelfs het programma van Lubach, waarin verteld werd dat er in korte tijd 81.000 keer geflitst werd in Amersfoort op twee wegen na het autoluw maken. Hetgeen betekent dat ongeveer de helft van de bevolking daar intussen een boete moet hebben.

Friesland, aantrekkelijk door zijn meren, had het afgelopen jaar 9,7 procent minder toeristen dan het jaar ervoor. Zorg ervoor dat Friesland, met Sneek als watersporthoofdstad, aantrekkelijk blijft voor een ieder die komt, met boot óf auto.

Daarom roepen wij, van GBTL, iedereen in de raadszaal op de stopknop in te drukken, die mogelijkheid bood het college immers, door voor deze motie te stemmen en eventueel opnieuw naar de tekentafel te gaan.