Categorieën
Europa Fryslân Geschiedenis

Tresoar ontvangt persoonlijk reisverslag van een Friese soldaat tijdens de Tiendaagse Veldtocht in 1831

(tekst: persbericht Tresoar op Liwwadders.nl)

Tresoar heeft een reisverslag ontvangen van Sierk Siebrens Prosje uit Friesland waarin zijn tocht naar de slagvelden in België tijdens de Tiendaagse Veldtocht in 1831 beschreven staat. Het reisverslag biedt ons persoonlijke ervaringen van een jonge Friese soldaat die vocht tijdens deze oorlog tussen Nederland en België. Het is bijzonder te noemen dat een persoonlijk document bijna 200 jaar lang bewaard is gebleven en nog in goede staat verkeerd. Tresoar is dan ook blij met deze prachtige aanvulling op de collectie en met het beschikbaar stellen van dit reisverslag voor belangstellenden.

Sierk Siebrens Prosje is geboren in Sint Jacobiparochie en is 27 jaar oud als hij in 1831 wordt opgeroepen om als schutter naar België te vertrekken. De belevenissen van Sierk zijn na zijn terugkomst door zijn zusje Richtje in een klein schriftje van zestien pagina’s vastgelegd. Sierk had het geluk dat hij, in tegenstelling tot andere soldaten, eind 1831 weer naar huis mocht. Naar St. Jacob, het laatste woord in het boekje. Richtje is in 1836 getrouwd met Albert Jans Brolsma. Het handschrift is via haar bij de familie Brolsma terecht gekomen en door Pieter Douwe Brolsma aan Tresoar geschonken. Het schriftje wordt gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld via de digitale bibliotheek van Tresoar.

“Over deze stroom traden wij de stad Nijmegen binnen die ons een heel mooi gezigt had opgeleverd toen wij nog voor den Waal stonden, maar toen wij er inkwamen was het geen stad Leeuwarden” (Sierk Siebrens Prosje).

Naast dit egodocument van Sierk Siebrens Prosje bewaart Tresoar nog meer informatie over de Tiendaagse Veldtocht. Zoals een briefwisseling tussen soldaat Hessel Pieters Brolsma – een neef van Albert Jans Brolsma – en zijn ouders, een  boek over kapitein Hendrik Cannegieter plus archiefstukken van hem en het archief van de Mobiele Friesche Schutterij met informatie over de veldtocht.

De Tiendaagse Veldtocht

De Tiendaagse Veldtocht was een korte maar heftige oorlog die plaatsvond in België in 1831. België wilde zich afscheiden van Nederland en een onafhankelijk land worden. Dit leidde tot spanningen.
In augustus 1831 stuurde koning Willem I van Nederland zijn leger naar België om de opstand neer te slaan. Het Nederlandse leger, dat veel groter en sterker was dan het Belgische leger wist de Belgen aanvankelijk terug te dringen, maar slaagde er niet in om de Belgen volledig te verslaan.
Na tien dagen van hevige strijd werd er een wapenstilstand gesloten tussen de twee partijen, omdat Frankrijk en Engeland de Belgen steunden en zich met hun legers in het conflict dreigden te mengen. Willem I bleef zich lang verzetten tegen de Belgische afscheiding. Pas in 1839 gaf hij toe en erkende Nederland de Belgische onafhankelijkheid na grote internationale druk.