Categorieën
Ethiek Overheid Politieke en ambtelijke cultuur

Toename ongewenste omgangsvormen bij Binnenlandse Zaken

(tekst: Binnenlands Bestuur)

Behalve de drie ontslagen, kregen drie ambtenaren van Binnenlandse Zaken een berisping en een medewerker werd overgeplaatst. Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn in 2021 drie medewerkers ontslagen wegens integriteitsschendingen. Wat opvalt in de jaarrapportage van de Centrale Integriteitscoördinator is een toename van het aantal meldingen van ongewenste omgangsvormen.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/carriere/ontslag-ambtenaren-bzk-om-integriteitsschendingen