Categorieën
Columns

TITUS

Titus Brandsma wordt op zondag 15 mei door paus Franciscus in Rome heilig verklaard. Nogal wat bekende en minder bekende mensen zeggen daar wat over in de media. Ongetwijfeld zijn er leerzame uitspraken bij over het gedachtengoed van Titus.

Op deze site staat de prachtige artikelenreeks ‘De wereldvreemde jeugd van Titus Brandsma’, geschreven door Willem Haanstra uit Bolsward. Iemand uit katholieke kring reageerde dat Titus niet wereldvreemd was. Natuurlijk was hij dat niet als student, priester, mysticus en journalist.

Ik groeide op in een eenvoudig katholiek milieu zonder dwang. Vanuit diverse familietakken gingen drie jongens in de jaren vijftig en zestig naar een seminarie in het Zuiden van het land. Twee konden de druk op het seminarie niet aan en haakten af. De derde werd priester, maar trok zich na een jaar of zes terug uit het godsdienstig leven en volgde een maatschappelijke loopbaan in het onderwijs.  

Ergens in de jaren zeventig van de vorige eeuw brak mijn pubertijd aan. De knellende tijd van de verzuiling was min of meer voorbij. De ontkerkelijking begon. Katholieke jongens die goed konden leren, gingen niet meer in grote getale naar het seminarie; nog maar een handvol.

Inmiddels is het 2022. Het katholieke kerkbezoek in Bolsward, Sneek en roomse enclaves als Reahûs, Blauhûs, Sint Niek en Bakhuzen is sterk vergrijsd. Een religieus tijdperk is voorbij.

Met de heiligverklaring op zondag 15 mei is iedereen katholiek, ook de agnost en de protestant. Dankzij Titus.

Wiebe Dooper