Categorieën
Commentaar Landbouw Politiek

TIMMERMANS KOMT BEHENDIG JONGE BOEREN TEGEMOET

Lijsttrekker Frans Timmermans speelt het politieke spel intelligent. In het RTL-verkiezingsdebat van zondagavond 5 november vertelt hij niet koste wat kost vast te willen houden aan 2030 inzake de stikstofdossier.

Timmermans wil daarmee met name jonge boeren tegemoet komen, die hij veel heeft gesproken, en maakt hij duidelijk te willen regeren. Begin september gaf GL-PvdA nog aan niet af te wijken van het streefjaar 2030 voor het halveren van de stikstofuitstoot, zoals in het verkiezingsprogramma staat omschreven.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/11/06/timmermans-wil-stikstofdeadline-2030-loslaten-als-handreiking

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/09/05/groenlinks-pvda-vasthouden-aan-2030-en-groene-boeren-belonen