Categorieën
Beleid Economie Financiën Fryslân Mondiaal Overheid

Tienjarige Dairy4Development project in Indonesië met succes afgerond

Persbericht FrieslandCampina

In samenwerking met zes partners heeft Frisian Flag Indonesia, een dochteronderneming van FrieslandCampina, het tienjarige project ‘Dairy4Development’ in Pangalengan en Lembang (Indonesië) met succes afgerond. Dit project, gestart in 2013, had als doel het stimuleren van de lokale productie van hoogwaardige melk. De succesvolle afronding van dit project markeert een belangrijke mijlpaal in het streven naar economische groei en onafhankelijkheid voor melkveehouders in Indonesië. In totaal hebben 3.500 lokale melkveehouders deelgenomen aan het project.

Bij het door Frisian Flag Indonesia geleide Dairy4Development-project waren ook Agriterra, Bles Dairies, FrieslandCampina, Wageningen University & Research (WUR) en de lokale coöperaties KPSBU Lembang en KPBS Pangalengan betrokken. Het project werd ondersteund door een subsidie van vier miljoen euro van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, als onderdeel van het subsidieprogramma van de Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV), dat wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Jan Paul van Aken, senior adviseur RVO: “Het Dairy4Development-project is een voorbeeld van systeemverandering in de voedselwaardeketen in Indonesië. Het begon twaalf jaar geleden al met het ontwikkelen van effectieve business cases voor kleine boeren in de zuivelsector, snel rendement op investeringen, verbeterde dierenwelzijn en een hogere melkkwaliteit en -productie. Ik was onder de indruk van de Dairy Village, een uniek concept van coöperatieve melkveehouderij gebaseerd op de Nederlandse innovatieve ervaring. Dit toont de duurzame effectiviteit van melkveehouderij op grotere schaal, de circulaire ontwikkeling en bedrijfsontwikkeling. Binnen het project werd de empowerment en het ondernemerschap van vrouwen gestimuleerd, en ook het verminderen van afvalproducten zoals mest die werd gebruikt als organische meststof.”

Akhmad Sawaldi, projectmanager Dairy Development Frisian Flag Indonesia: “We zijn enorm trots dat we deel hebben mogen uitmaken van de succesvolle afronding van het  Dairy4Development-project . Bij FrieslandCampina geloven we in de kracht van samenwerking en duurzame ontwikkeling om een blijvende positieve impact te creëren. Dit project is een goed voorbeeld van onze toewijding aan het versterken van de positie van melkveehouders en gemeenschappen, en we zijn verheugd daar de komende jaren de voordelen van te zullen zien.”

Verhogen van de lokale hoogwaardige melkproductie
Het project startte in 2013 met als doel de productie van melk van hoge kwaliteit te verhogen. De focus lag hierbij op drie pijlers: ‘Minder & Beter’, ‘Eenvoudig & Effectief’ en ‘Duurzaam Welzijn’.

Onder de pijler ‘Minder & Beter’ is de kwaliteit van de melk verhoogd door verbeteringen in de infrastructuur en landbouwpraktijken op de boerderij, wat heeft geleid tot de oprichting van zeven melkinzamelpunten. De pijler ‘Eenvoudig en doeltreffend’ richtte zich op het verbeteren van de kennis en vaardigheden van melkveehouders, met name via programma’s zoals ‘Kartini Peternak Indonesia’ om de rol van vrouwen in de melkveehouderij te versterken, ‘Farmer2Farmer’-opleidingsinitiatieven en stalrenovatieprojecten. In het kader van de pijler ‘Duurzaam Welzijn’ is het concept Dairy Village geïntroduceerd, waarbij plattelandsboeren gezamenlijk eigenaar zijn van moderne melkveebedrijven. Dit heeft geleid tot robuuste voersystemen, verbeterde productiviteit en een duurzamere bedrijfsvoering.

Verbetering van kennis en vaardigheden
In de loop van het project werden belangrijke resultaten geboekt, waaronder de verbetering van de kennis en vaardigheden van melkveehouders, de verbetering van de coöperatieve dienstverlening en de verhoging van de melkproductiviteit en -kwaliteit. Ondanks uitdagingen zoals vertragingen door COVID-19 en uitbraken van mond- en klauwzeer, werd het project voortgezet en bleek het een succes.

Uit het project werden lessen getrokken over verbetermogelijkheden op gebieden zoals strategieën voor stalrenovatie, de betrokkenheid van jonge boeren en trainingen op het gebied van financiële basiskennis. Er werden ook kleine wijzigingen aangebracht aan het oorspronkelijke Dairy Village-concept om de duurzaamheid op lange termijn te garanderen.

Impact blijft zichtbaar
Uit de analyse van diverse duurzaamheidsaspecten blijkt dat de verworven kennis, vaardigheden, praktische toepassing en opbrengsten van het project een blijvende impact zullen hebben en als model kunnen dienen voor toekomstige implementaties in andere zuivelcentra in Indonesië.

Hoewel het project is afgerond, blijft de impact ervan zichtbaar doordat de activiteiten duurzaam worden uitgebreid, mede dankzij de ondersteuning van het FDOV-programma. Dit markeert het begin van een nieuwe fase in het versterken van de positie van zuivelgemeenschappen in heel Indonesië.

Over het FDOV-subsidieprogramma
Het subsidieprogramma van de Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) is bedoeld om publiek-private partnerschappen te ondersteunen die bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelen, met name in de voedings- en landbouwsector. Het programma wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.