Categorieën
Beleid Overheid Politiek

SYMPOSIUM: WAAROM FAALT HET OVERHEIDSBELEID?

(tekst: De Nieuwe Denktank)

De problematische afwikkeling van de toeslagenaffaire, de door de rechter afgeschoten asielwetgeving, de mislukte digitalisering van het burgerlijk procesrecht, de haperende compensatie van de schade in Groningen, het onhoudbare PAS-systeem voor stikstofvergunningen, de onevenwichtige compensatie voor de energieprijzen, het onbegrijpelijke belasting- en toeslagenstelsel, het niet kunnen afschaffen van BTW op groente en fruit: het zijn maar een paar recente voorbeelden van een overheid die er niet meer in slaagt om beleid te maken dat functioneert.

Dit soort mislukkingen zijn er natuurlijk altijd geweest. Maar het zijn niet langer incidenten. Het is tegenwoordig makkelijker voorbeelden te noemen van beleid dat is mislukt of heeft gezorgd voor een verslechtering, dan van beleid dat succesvol is geweest en de verbetering heeft gebracht die het beoogde.

Dit toenemende beleidsfalen is zichtbaar op alle domeinen van het overheidsbeleid. Het ligt daarom voor de hand dat aan de oorzaken van dit falen fundamenteel zijn en niet afhangen van toevallige omstandigheden of van een bepaald beleidsterrein. Wat zijn de oorzaken van dit falen? De Nieuwe Denktank gaat ernaar op zoek!

Sprekers zijn Barbara Joziasse, lid van het college van de Algemene Rekenkamer en voormalig diplomaat, Diederik Boomsma, milieukundige, ecoloog, Gemeenteraadslid in Amsterdam (gekozen tot beste raadslid in 2022), René Cuperus, historicus en specialist internationale vraagstukken, strategisch adviseur bij gemeenten en departementen, schrijver van tal van boeken en co-auteur van “de Atlas van Afgehaakt Nederland” en Quinten Pluymaekers, directeur a.i. De Nieuwe Denktank en co-auteur van het DND stikstofrapport. De avond wordt gemodereerd door schrijver, columnist en wetenschapper Rosanne Hertzberger.

Het symposium is gratis toegankelijk en bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het verbeteren van het overheidsbeleid en op zoek is naar oplossingen voor de toenemende problemen op dit gebied.

Daarnaast is er een essaywedstrijd verbonden aan het symposium. Deelnemers worden uitgedaagd om hun visie te geven op de vraag waarom het beleid in Nederland (bijna) altijd faalt, waarbij wordt gezocht naar fundamentele oorzaken die bij meerdere mislukte beleidsvoorstellen een rol hebben gespeeld. Deelnemers wordt gevraagd om hun analyse te illustreren met concrete voorbeelden. Voor meer informatie over de essaywedstrijd klikt u hier.

SYMPOSIUM “WAAROM FAALT OVERHEIDSBELEID (BIJNA) ALTIJD?”

Deelname is gratis            

Dinsdag 20 juni

20u00 | Inloop 19u30

22u00

De Balie

Kleine-Gartmannplantsoen 10

Amsterdam

Raadpleegt u ook: https://denieuwedenktank.nl/waarom-faalt-het-overheidsbeleid-bijna-altijd-symposium-20-juni-2/