Categorieën
Bolsward Energie Financiën Sociaal Súdwest

SWF Tichtby wil burgers niet in de kou laten staan

Maandag 17 oktober was de aftrap van SWF Tichtby. Als eerste deed deze nieuwe ‘tour’ Bolsward aan. Gemeente Súdwest-Fryslân gaat onder de noemer SWF Tichtby de wijken en dorpen in om meer inwoners te bereiken en informeren over de energietoeslag, bespaartips en andere minima-regelingen.

Wethouder Marianne Poelman trapt SWF Tichtby af: “Fantastisch dat dit initiatief van de grond is gekomen. Voor praktische hulp en persoonlijke aandacht vanuit de gemeente om inwoners bij te staan.”

De gemeente werkt samen met bestaande initiatieven zoals de energiecoaches, Sociaal Collectief, Bibliotheken Mar en Fean, de kledingbus en andere sleutelfiguren in de wijken en dorpen. Ook de gebiedsteams en dorpencoördinatoren sluiten aan. Bij de inloopspreekuren zijn studenten en vrijwilligers aanwezig om de inwoners te helpen met het invullen van de aanvraag en vragen te beantwoorden.

Inwoners die zelf de energietoeslag aanvragen worden actief benaderd door de gemeente om ook de overige minimaregelingen aan te vragen. Tot nu toe waren deze inwoners niet in beeld bij de gemeente en mogelijk ook niet bekend met de minimaregelingen, terwijl ze hier op basis van hun inkomen wel recht op hebben.

Met flyers, posters, social media en de webpagina www.sudwestfryslan.nl/swftichtby wordt bekend gemaakt wanneer de gemeente in welk dorp of wijk is.