Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Nederland Water

‘Supergeslaagde actie’ van boeren bij waterschap Drents Overijsselse Delta

(tekst: Veldpost)

„Een supergeslaagde actie. Maar we kunnen nu verder niks zeggen omdat er binnen enkele weken een vervolggesprek komt over onze eisen.” Een woordvoerder, die anoniem wil blijven, van de naar schatting 60 boeren die woensdag actie voerden bij het hoofdkantoor van waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) in Zwolle is tevreden over de gang van zaken. „Maar het hangt natuurlijk ook af van de resultaten van dat vervolggesprek.”

De actievoerende boeren uit onder meer Staphorst, Lichtmis en Twente wilden en kregen woensdag een gesprek met Dirk-Siert Schoonman, sinds augustus 2020 de dijkgraaf van het waterschap voor West-Overijssel en een groot deel van Drenthe. Schoonman was voor die tijd zelf ook melkveehouder in het Gelderse. Ook dagelijks bestuurslid Nicole Koks (BBB), boerin in Lettele, was bij het gesprek aanwezig.

De actievoerende boeren legden woensdag een groot aantal eisen voor aan de dijkgraaf. Zo pleitten zij onder meer voor het hanteren van de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn volgens de Europese normen, onmiddellijke toelating van bemesting met organische mest naar behoefte van het gewas en uitruilmogelijkheden van kunstmest tegen organische mest. Volgens de actievoerders hanteert het waterschap veel te scherpe mestnormen. Ze willen in gesprek over wat haalbaar is bij een efficiënte bedrijfsvoering.

Leest u verder via: ‘Supergeslaagde actie’ van boeren bij waterschap Drents Overijsselse Delta | Veld-post.nl – Landbouwnieuws voor Noord-Nederland