Categorieën
Beleid Bolsward Politiek Sneek Sociaal Súdwest Workum Zorg

SÚDWEST IN GESPREK MET INWONERS OVER ZORGVRAAGSTUKKEN

Gemeente Súdwest-Fryslân organiseert drie bewonersbijeenkomsten in Koudum, Makkum en Sneek om met inwoners te praten over de toekomst van zorg. De aftrap daarvoor wordt gegeven op 9 juli in de Klink te Koudum. De bijeenkomsten in Makkum en Sneek vinden na de zomer plaats.

De SP kwam direct in actie tegen een dreigende sluiting van Antonius en Tjongerschans.

De gespreksbijeenkomsten zijn nodig omdat Friese ziekenhuizen het voornemen hebben uitgesproken om op termijn van vier naar drie ziekenhuizen te gaan, waarbij het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Tjongerschans in Heerenveen plaatsmaken voor een nieuw ziekenhuis in Joure. Zover is het nog niet maar de gemeente wil burgers zo optimaal mogelijk informeren.

De beste zorg voor onze inwoners

Súdwest wil inwoners de best mogelijk zorg bieden. Maar wat is de beste zorg? Zijn mensen bereid en in staat om daar verder voor te reizen? En wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen als Antonius in Sneek mogelijk sluit? De gemeente wil inwoners betrekken bij de plannen en de mogelijke gevolgen. Planbureau Fryslân en Lysias Advies presenteren op de gespreksavonden de mogelijke impact die uit eerder onderzoek naar voren kwam.

De bijeenkomst in Koudum is op 9 juli van 19.30 tot 21.30 uur in de Klink in Koudum (drs Tinholtstraat 1). Geïnteresseerde inwoners kunnen zich aanmelden via: swf.frl/inwonersbijeenkomst-zorg

Kabinet debatteert nu over ons ziekenhuis

Streekziekenhuizen behouden, dat is de wens van het nieuwe kabinet volgens het hoofdlijnenakkoord. Ook deze week, in het eerste belangrijke Kamerdebat, kwam dat ter sprake. Jimmy Dijk van de SP vraagt met de treffende woorden ‘democratie of markt?’ aan Geert Wilders of het rijk vrijheid van ondernemen als het gaat om ziekenhuizen niet moet ‘overrulen’ en moet ingrijpen. ‘Alles en iedereen vindt dat het ziekenhuis open moet blijven.’

SP-leider Jimmy Dijk met microfoon in een onderonsje met gespreksleider Wiebe Dooper tijdens een geslaagde SP-zorgbijeenkomst op vrijdag 12 april in Heerenveen. © Jolanda van Overhagen

Als reactie hierop vraagt Wilders om het onderzoek naar de beschikbaarheidsbijdrage te versnellen en hij verzoekt minister-president Dick Schoof en Fleur Agema, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, om snel te gaan praten met de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars, aldus Súdwest.

‘Linksom of rechtsom, het moet worden geregeld’, stelt Wilders die ook expliciet benoemt dat het voor het Zuyderlandziekenhuis in Heerlen misschien te laat komt, maar niet voor de andere regioziekenhuizen waar dit speelt. Voor het Antonius in Sneek en Tjongerschans in Heerenveen zijn de plannen nog niet zo concreet als bij dat in Heerlen. Voldoende reden voor Súdwest-Fryslân om zich niet neer te leggen bij het voorgenomen besluit van de Friese ziekenhuizen en zorgverzekeraars om Antonius in Sneek op termijn te sluiten.

PvdA-wethouder Marianne Poelman.

‘De aandacht die er nu is in het kabinet, is belangrijk maar we zijn er nog niet’, zegt wethouder Marianne Poelman. ‘We begrijpen best dat inwoners dit zien als een ver-van-hun-bedshow, maar nu worden er belangrijke beslissingen genomen, die later grote gevolgen kunnen hebben.’