Categorieën
Bolsward Politiek Sneek Sociaal Súdwest Workum

Súdwest: doorgaan met aanpak SWF Tichtby

In oktober 2022 begon de gemeente Súdwest-Fryslân met de inloopmomenten van SWF Tichtby. Deze aanpak blijkt erg succesvol, aldus de gemeente. Om ervoor te zorgen dat nog meer mensen hier gebruik van gaan maken, wordt dit beleid voortgezet.

Mensen die voorheen niet snel in contact kwamen met de gemeente, komen langs voor financiële ondersteuning. Elke week zitten medewerkers van SWF Tichtby in verschillende dorpen en wijken om mensen met een lager inkomen persoonlijk te helpen met het aanvragen van verschillende toeslagen en regelingen.

Meer mensen bereiken

Met SWF Tichtby wil de gemeente het gebruik van de verschillende regelingen verhogen van 40% naar 80%. Het eerste jaar was niet zonder succes. Maar liefst 95% van de mensen die daar recht op hadden, heeft de energietoeslag 2022 ontvangen.

Persoonlijke hulp dichtbij huis

Het succes van SWF Tichtby zien we niet alleen terug in het aantal aanvragen, maar ook in de positieve reacties. Inwoners waarderen de persoonlijke benadering en voelen zich gehoord. “Door de vraag te stellen ‘Hoe gaat het met u en redt u het wel?’, kan je voor iemand al een heel verschil maken. Want met weinig geld rondkomen, levert elke dag weer stress op”, zegt Ria, medewerker van SWF Tichtby.

Check waar je recht op hebt

Sinds kort is het ook mogelijk om eenvoudig online te bekijken waar je recht op hebt. Met een paar vragen kunnen inwoners direct zien van welke regelingen ze gebruik kunnen maken. Deze rekenhulp is te vinden op de website van de gemeente via swf.frl/swf-tichtby.