Categorieën
Cultuur Súdwest

Súdwest: Coronageld naar cultuur en verenigingen

Súdwest-Fryslân ontving in 2021 van het Rijk extra financiële steun voor het herstel van de lokale culturele infrastructuur. De gemeente steekt nu € 200.000 in de regeling ‘Leve de Vereniging!’ en € 250.000 in de regeling ‘Een jaarrond cultuur’. Ook uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau blijkt dat de coronacrisis het Friese verenigingsleven heeft verzwakt.

Subsidie aanvragen

Met deze regelingen krijgen de culturele sector en het verenigingsleven een impuls om geleden schade uit de coronaperiode in te lopen. Verenigingen en cultuurorganisaties die voldoen aan de voorwaarden kunnen de eenmalige subsidie aanvragen op de website: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/subsidies. Via deze link zijn ook de voorwaarden terug te vinden. Beide regelingen gelden voor heel 2022, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2022.