Categorieën
Fryslân Gezondheid Politiek Sociaal Súdwest Zorg

SP-LEIDER JIMMY DIJK MAAKT INDRUK OP ZORGBIJEENKOMST IN HEERENVEEN

Jimmy Dijk, partijleider en fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer, imponeerde op de zorgbijeenkomst van zijn partij, die op vrijdagavond 12 april plaatsvond in de doopsgezinde kerk van Heerenveen. Hij sprak voor bijna dertig aanwezigen, een voor de organisatie iets tegenvallend aantal. Daar stond tegenover dat de betrokkenheid van de zaal hoog was en het niveau van de vragen idem dito.

De organisatie, onder wie SP-Statenlid Fryslân Hanneke Goede, hadden naast Dijk, Tineke Mollema, werkzaam voor Plusminus en Jeugd bij Mind, en Jan van der Veen, verbonden aan Dienst Justitiële Inlichtingen (DJI), geïnviteerd als sprekers. Ook zij kwamen uitstekend uit de verf.

SP-leider Jimmy Dijk, met microfoon, in een inhoudelijk onderonsje met gespreksleider Wiebe Dooper. Links Jan van der Veen en rechts Tineke Mollema. © Jolanda van Overhagen

Mollema, ervaringsdeskundige en patiënt, vertelde waar ze zelf in de praktijk tegen aanliep, ‘maar ook waar haar cliënten nu tegenaanlopen: de lange wachtrijen en niet altijd passende hulpverlening’, aldus het SP-verslag. Jan van der Veen ziet in de “bajes” van Veenhuizen ‘mensen binnenkomen die daar eigenlijk niet thuishoren. Mensen die gebaat zijn bij hulp van het GGZ, maar door omstandigheden in de gevangenis komen. En ook hier niet de juiste zorg krijgen, door het gebrek aan professionals’, aldus Van der Veen, die in de gemeenteraad Heerenveen SP-fractievoorzitter is.

Een relevant onderwerp dat verder voorbijkwam was de voorgenomen sluiting van Antonius in Sneek en Tjongerschans in Heerenveen. Volgens SP-voorman Dijk kan het dichtgaan van deze ziekenhuizen worden tegengegaan als mensen zich verenigen en gaan demonstreren. Deze aanpak voorkwam de sluiting van het ziekenhuis in Heerlen, waartegen drieduizend mensen demonstreerden.

De SP kwam in 2023 direct in actie tegen de dreigende sluiting van Antonius en Tjongerschans.

Uiteraard kwam ook Het Nationaal Zorgfonds aan de orde en daarvoor is het nodig zorgverzekeraars af te schaffen, aldus Dijk. Er ontstaat op deze wijze minder bureaucratie en geldverslindende concurrentie. Het eigen risico is dan eveneens van de baan, aldus Dijk.

Bijna aan het einde van de bijeenkomst sprak hij zijn ergernis uit over het opkopen van huisartsenpraktijken op basis van private equity. Door het min of meer doelbewust failliet laten gaan van deze praktijken kunnen patiëntenbestanden – desondanks – toch met enorme winsten worden doorverkocht. Private equity is de verzamelnaam voor investeerders die in bedrijven participeren. Dit gebeurt bij private equity specifiek buiten de aandelenbeurs om. Met grote bedrijven die beursgenoteerd zijn, kan het makkelijker zijn om aan geld te komen. Bedrijven kunnen namelijk aandelen uitgeven op de beurs. (bron: https://www.overnameadvies.nl/kennisbank/overnameproces/private-equity)

Wethouder Poelman uit Súdwest heeft een heldere kijk op behoud van Antonius en Tjongerschans. ©Jolanda van Overhagen

PvdA-wethouder Marianne Poelman uit Súdwest behoorde ook tot de aanwezigen en werd uiteraard gelegenheid gesteld in gesprek te gaan met Dijk, Mollema en Van der Veen.

Dit type bijeenkomsten is zeer nuttig, omdat het voor de zoveelste keer duidelijk maakt dat marktwerking in de zorg niet in het voordeel is van velen, maar van weinigen. En dat zijn personen die behoren tot kapitaalkrachtige groepen.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:

https://fryslan.sp.nl/nieuws/2024/04/zorgavond-in-heerenveen-met-jimmy-dijk

https://www.overnameadvies.nl/kennisbank/overnameproces/private-equity