Categorieën
Cultuur Sociaal

Sociale Vraagstukken: Wat moslims écht vinden van vrouwen

We kunnen veel zeggen over de opvattingen van moslims over vrouwen, maar niet dat er weinig over gezegd wordt. Er wordt bij hoog en bij laag van alles beweerd. Maar hoe zit het nu? Integreren moslimmigranten wel degelijk of zorgt hun religie voor een permanent seksistisch gedachtegoed? Saskia Glas van de Radboud Universiteit deed onderzoek.

Door Saskia Glas

Er klinken luide stemmen die roepen dat moslims nooit onze westerse kernwaarde van vrouwenrechten zullen overnemen, al wonen ze nog zo lang in Nederland. Dat verbiedt de islam immers. De andere kant schreeuwt furieus dat de islam per definitie nooit ook maar enige blokkade zou kunnen opwerpen tegen integratie en emancipatie.

Leest u verder op: https://www.socialevraagstukken.nl/wat-moslims-echt-vinden-van-vrouwen/