Categorieën
Súdwest Verhalen

SIEBREN DE RINGH EN ARJEN BAKKER: TWEE HARTSVRIENDEN IN EEN PUBLIEK GESPREK TE NIJLAND

Het is donderdagavond 16 mei rond de klok van zeven uur als Siebren de Ringh het gesprek, getiteld ‘sterk verhaal, maar wel waar’, opent met zijn hartsvriend Arjen Bakker en tegenover ongeveer twintig geïnteresseerde aanwezigen in een zaal van multifunctioneel centrum De Mande in Nijland. Het is een vrije dialoog waarin de twee hoofdpersonen elkaar geregeld humoristisch benaderen en waarin het publiek volop gelegenheid krijgt te reageren.

Siebren licht een item toe. © BREKT.NL

Siebren en Arjen maken voor het eerst kennis met elkaar in de tweede klas van de havo aan rsg Magister Alvinus in Sneek. In het ‘sterk verhaal’ kijken ze op die vriendschap terug en ook blijkt dat ze elkaar gedurende een periode van twaalf jaar niet hebben gezien. In zekere zin vormen toegelichte levenslessen en levensvragen, waarin met name de eigen carrière ambities en de gevolgen daarvan, de hoofdmoot van deze bijzondere avond. Het valt op hoe gemakkelijk de beide hoofdpersonen het succes van de eigen succesvolle maatschappelijke loopbaan relativeren.

Door middel van prikkelende uitspraken als ‘gelijk is voor de dommen’ en ‘praatjes vullen gaatjes’ verflauwt de aandacht van het publiek geen moment. Op de voorgelegde bewering ‘geld maakt niet gelukkig’ volgen enkele voorspelbare reacties, die inhouden dat het er omgaat dat een mens zich in basisbehoeften moet kunnen verzien.

Meer diepgang komt er als Siebren de zaal voorlegt: stel dat je het gemiddelde bent van de vijf mensen waar je het meeste mee omgaat, wie ben je dan? En trekken deze mensen zich aan jou op of jij aan hun? En het ‘sterk verhaal’ krijgt nog meer cachet met de betekenisvolle vraag: welke uitspraken of gebeurtenissen bepalen jouw leven en wie zijn jouw leermeesters?

Een lach op het gezicht van Siebren door de droge humor van Arjen. © BREKT.NL

Arjen spiegelt geregeld opmerkingen van Siebren, die meer aan het woord is, met een grappige kwinkslag. ‘Siebren gaat meer op mensen en ik meer op geld’, zegt hij lachend. Aan het slot van de avond toont Siebren een foto van voormalig minister Ivo Opstelten die treurig achter een raam staat met daarvoor rode bloeiende geraniums. Siebren wil niet achter de geraniums terecht komen met het idee dat hij niet alles uit het leven heeft gehaald. Dat wil niemand in de zaal.

Wiebe Dooper