Categorieën
Poëzie

Schreeuw om vrede!…Wat nou vrede?

Onrechtvaardige vrede
doodt geen enig mens meer,
verbindt enkel nog verbitterden
op zoek naar weer ‘n oorlog
door bitter verbolgen wraak.

Onrechtvaardige vrede
wroet woedend wrang
telkens diep wantrouwend,
voedt boos verdwaasd
verdriet om ‘t verlies
en de vele verlorenen.

Onrechtvaardige vrede
verbindt geen veiligheid
en vlotte verandering
tot overeenstemming
over en weer.

Onrechtvaardige vrede
is valse vrede met
verslagenen aan beide zijden,
verzot op vers vlammend vuur
der verrekening van vorige
keren en bewapent zich
vastbesloten tot volledige
vernietiging: dan is fake-vrede
voorgoed finaal verdelgd.

In vrijheid zonder vijandschap,
hebzucht, achterdocht en haat,
vertrouwt enkel de mens hier
de andere mens van overkant:
dan is echte vrede voortdurend
tesaam te bouwen en te houden.

© Elsijn Eelsingh