Categorieën
Niet gecategoriseerd Poëzie

SALONFÄHIG

’t kwaad en wreedheid in al zijn
inherente lelijkheid omarmend
geuite kleinzielige jaloezie
in zeepachtige bubbels
grimmig meedogenloos
gericht jegens ieder ander
benadrukt brutaliteit

angst voedt bijgeloof
puur en enkel
zwakheid ontsproten
leidt tot mateloosheid
der barbaarsheid
alles voor vertrek geschikt

© Elsijn Eelsingh