Categorieën
Landbouw Overheid

RVO gaat dieraantallen en adressen openbaarmaken

(tekst: Veldpost)

RVO gaat de adresgegevens en dieraantallen van alle veehouderijen in Nederland openbaar maken. Dit gebeurt op basis van de Wet open overheid (Woo). LTO gaat in bezwaar tegen het besluit.

In totaal gaat het om drie Woo-verzoeken. Deze vragen om de Gecombineerde Opgave van alle agrarische ondernemingen in Nederland en de Landbouwtelling 2021 (specifiek de Basiskaart Agrarische Bedrijfssituatie (BAB).

Leest u verder via: https://www.veld-post.nl/artikel/729981-rvo-gaat-dieraantallen-en-adressen-openbaarmaken/