Categorieën
De Fryske Marren Fryslân Politiek Sneek Súdwest Zorg

Ruime meerderheid Provinciale Staten steunt motie SP, PvdA, GrienLinks en Provinciaal Belang Fryslân over ziekenhuizen

(tekst: persbericht SP Fryslân)

Bij de Provinciale Statenvergadering op 27 september 2023 diende de SP, met mede-indieners PvdA, GrienLinks en Provinciaal Belang Fryslân, een motie in over de mogelijke sluiting binnen tien jaar van de ziekenhuizen in Sneek en Heerenveen. Dit besluit wordt genomen door de vier Friese ziekenhuizen en de zorgverzekeraars De Friesland en Zilveren Kruis.

De motie is ingebracht vanwege de zorgen die leven over de gevolgen die de sluiting van het Antonius Ziekenhuis in Sneek en de Tjongerschans in Heerenveen kan hebben voor de regio. Hanneke Goede, fractievoorzitter van de provinciale SP, licht namens de partijen toe: “Er wordt momenteel veel geïnvesteerd in de ziekenhuizen in Sneek en Heerenveen. In Sneek worden miljoenen gestoken in de nieuwbouw en verduurzaming van het operatiecomplex en in Heerenveen in de nieuwbouw van de Centrale Sterilisatieafdeling, waarmee dit ziekenhuis stelt klaar te zijn voor de toekomst. Om dan een nieuw ziekenhuis in Joure te bouwen zou pure kapitaalvernietiging zijn.”

De partijen verzoeken in de motie dat het college zich maximaal in moet zetten voor zeggenschap vanuit de regio (gemeenten, provincie en inwoners) wanneer het over ziekenhuizen gaat, zoals nu in Sneek en Heerenveen. Een groot deel van de inwoners vanuit de gemeenten Heerenveen en Súdwest-Fryslân zullen bij een ziekenhuis in Joure een langere reistijd krijgen en vanuit gemeenten zullen meer mensen gebruik moeten maken van het WMO-vervoer.

Hanneke Goede: “Hoe wenselijk is dit voor de inwoners en de gemeenten? Ondanks dat we als provincie niet mee kunnen beslissen om de ziekenhuizen in Sneek en Heerenveen te behouden, vinden wij het wel belangrijk om mee te kunnen praten over de toekomstplannen. Toen de eerste plannen bekend werden gemaakt, werd eigenlijk al duidelijk dat een ziekenhuis in Joure het voorliggende plan is. De provincie is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid binnen de provincie en voor zowel het OV als de wegen zal er bij ons worden aangeklopt. Bij de Provinciale Statenverkiezingen hebben veel partijen aangegeven dat bereikbare zorg en een leefbaar platteland prioriteit hebben.”

In haar antwoord gaf Gedeputeerde Femke Wiersma aan positief tegen de motie aan te kijken. Zowel het college als de Commissaris van de Koning zijn bereid hun inspanning te leveren in deze kwestie. Bij de stemming bleek een ruime meerderheid van Provinciale Staten de mening van de indieners te delen; de motie werd aangenomen met 38 stemmen voor en 4 stemmen tegen.