Categorieën
Foto's Humor

ROODBORST TRUMP WAAKT, OOK MET KERST

Deze roodborst noemen we, Gerda Bijker en ik, Trump, omdat hij altijd enorm dominant aanwezig is langs de Grienedyk, waar fotografe Gerda merendeels haar reportages maakt.

Trump kan een hels lawaai laten horen. Anderen zijn dan pijlsnel gevlogen, zoals de koekoek, de ransuil, de kraai, de kauw, maar ook de watersnip.

Er is wat betreft geluidsfrequentie een duidelijke rangorde in de vogelwereld. Voorlopig geeft Trump nog leiding aan die hiërarchie.
Ook tijdens Kerst 2022.

WD