Categorieën
Ethiek Politiek Politieke en ambtelijke cultuur

Risicoananalyse raakt meer kandidaat-wethouders

(tekst: Binnenlands Bestuur)

Bij de risicoanalyses vroegen lokale wethouders vaker om advies of legden ze zelf een dilemma voor dan wethouders van landelijke partijen. Het aantal gemeenten dat kandidaat-wethouders op hun integriteit screent neemt toe. Inmiddels laat 84 procent van de gemeenten een dergelijke risicoanalyse uitvoeren. Vooral nevenfuncties spelen daarbij op, blijkt uit de laatste cijfers van onderzoeksbureau Necker. Ook als die functies aanvankelijk onschuldig lijken.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/burgemeesters-selecteren-strenger-op-integriteit