Categorieën
Financiën Klimaat Sociaal

Rijken moeten meer bijdragen aan klimaatbeleid dan armen

Moeten lage inkomens meer bijdragen aan het klimaatbeleid? Nee, zeggen senior onderzoeker Krispijn Faddegon en lector Reint Jan Renes van de Hogeschool van Amsterdam. We moeten vooral de rijken aanspreken. Dat is effectiever en rechtvaardiger.

(tekst: Krispijn Faddegon en Reint Jan Lenes op SocialeVraagstukken.nl)

Wie eet meer: een olifant op dieet of een muis die zich te buiten gaat? Het antwoord zal voor iedereen meteen duidelijk zijn: hoezeer een olifant ook zijn best doet, hij zal altijd veel meer eten dan een muis. Naar analogie stellen wij dat mensen met veel geld ook meer moeite moeten doen om het klimaat te ontzien dan mensen met weinig geld.

Onevenredig

Wie veel geld bezit, woont meestal in een groot huis, gaat vaker op reis en koopt meer spullen. Dat leidt allemaal tot extra uitstoot. Het lukt mensen in grote huizen zelfs met klimaat besparende maatregelen vaak niet om minder uit te stoten dan mensen die zonder die maatregelen in kleinere huizen wonen.

Leest u verder via: https://www.socialevraagstukken.nl/rijken-moeten-meer-bijdragen-aan-klimaatbeleid-dan-armen/