Categorieën
Fryslân Politiek Water

Rijk draagt bij aan versterken Friese IJsselmeerkust

(tekst: provinsje Fryslân)

Het Rijk stelt ruim 12,6 miljoen euro beschikbaar voor het versterken van de Friese IJsselmeerkust. Dat schrijft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in haar brief aan Gedeputeerde Staten. Het geld is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan het herstel en een duurzame inrichting van de Friese IJsselmeerkust.

Versterken Friese IJsselmeerkust (VFIJ) is een samenwerking tussen het Rijk en de regio om de Friese IJsselmeerkust te versterken, te verbeteren en te verfraaien. Regionaal gaat het om een samenwerking tussen provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân, gemeente De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en verschillende natuurbeheerorganisaties. Deze organisaties zetten zich in voor het vergroten van de waterveiligheid, het verkleinen van de kans op wateroverlast en het verhogen van de ecologische waterkwaliteit. De regio stelt 5 miljoen euro beschikbaar voor VFIJ.

‘’De afgelopen tijd zijn we druk geweest met het maken van plannen voor de versterking van de Friese IJsselmeerkust. De samenwerking in de regio is goed en we zijn heel blij dat het ministerie daar ook een bijdrage in levert. Ik kijk ernaar uit dat binnenkort de eerste schep de grond in kan gaan’’, zegt gedeputeerde Friso Douwstra.

Maatregelen

In verschillende plaatsen langs de Friese IJsselmeerkust worden maatregelen getroffen om de kust te herstellen en te verduurzamen. Bij Workum, Hindeloopen, Mokkebank-Laaksum, de stranden van Gaasterland en Lemmer-Tacozijl staan werkzaamheden gepland. Eind 2023 of begin 2024 gaat de eerste schep in de grond. De werkzaamheden moeten op 31 december 2025 klaar zijn. 

Kijk voor meer informatie over de Friese IJsselmeerkust op www.frieseijsselmeerkust.frl.