Categorieën
Fryslân Politiek

Reactie van de PvdA op het bestuursakkoord: It is mei sizzen net te dwaan

(tekst: PvdA Fryslân)

Vier weken geleden is de PvdA uit de onderhandelingen voor de formatie gestapt. Het lukte niet om met de andere partijen een akkoord te bereiken op hoe de cultuur – in de brede zin van het woord, dus ook met mienskipsactiviteiten – en natuur de komende vier jaar op een aanvaardbaar peil kunnen blijven, ondanks dat de provincie minder geld heeft te besteden. 23 juni hielden wij een extra ledenbijeenkomst om ons besluit toe te lichten. Een verslag van deze bijeenkomst is hier terug te lezen. De BBB, het CDA en de ChristenUnie onderhandelden verder met de FNP. Deze week was het debat over het akkoord dat zij bereikten: ‘Oparbeidzje foar Fryslân’. Dit is onze reactie op het nieuwe akkoord.

De structurele bezuinigingen op cultuur en natuur zijn helaas niet teruggedraaid. Er gaat in de komende periode ook minder tijdelijke financiering naar cultuur en natuur dan in de afgelopen periodes. Dat heeft grote gevolgen voor de culturele sector. De partijen willen gelukkig wel verder met de uitvoering van de provinciale programma’s voor natuur, zoals het herstelprogramma biodiversiteit en het aanvalsplan grutto. Maar het bedrag dat ze daarvoor vrijmaken is veel te laag. Het blijft, ook na het debat, onduidelijk hoe deze coalitie de uitvoering wil betalen.

Op het akkoord dat er ligt is veel kritiek, ook van ons. Zo krijgen de gedeputeerden een eigen budget van een miljoen euro, dat zij mogen uitgeven aan lokale impulsen in het gebied waarvoor zij het eerste aanspreekpunt zijn. De voltallige oppositie wilde vastleggen dat dit niet kan zonder tussenkomst van de Staten, maar dit voorstel werd weggestemd door de coalitie. Voor de transitie van de landbouw laat deze coalitie geen visie zien. Hoe gaat de provincie boeren helpen die over willen stappen naar biologische landbouw? Daar zijn geen concrete plannen voor. Het energiehoofdstuk vertraagt de transitie vooral, met o.a. verouderde regels over de hoogte van windmolens (die niet meer op de markt te verkrijgen zijn). Gelukkig brengt het akkoord ook goed nieuws. Het is de FNP gelukt om meer geld vrij te maken voor leefbaarheid. Daarvoor verdienen zij complimenten.

Het akkoord bevat mooie woorden over hoe de provincie naast de inwoner wil staan. Maar mooie woorden zijn niet genoeg. Het nieuwe college moet laten zien dat zij de mienskip bij de provincie weet te betrekken om het vertrouwen in de politiek te herstellen. It is mei sizzen net te dwaan. Dat geldt ook voor ons: we gaan vanuit de oppositie hard aan de slag om Fryslân socialer, groener en duurzamer te maken. Oan de bak!

Leest u verder via: https://friesland.pvda.nl/nieuws/it-is-mei-sizzen-net-te-dwaan-reactie-van-de-pvda-op-het-bestuursakkoord/