Categorieën
Columns

PVDA-WETHOUDER MICHEL RIETMAN IS DE ALLERBESTE VAN HET LAND

Wat mag de gemeente Súdwest-Fryslân zich gelukkig prijzen met de aanwezigheid van PvdA-wethouder Michel Rietman. Hij beschikt over een briljante geest en een zeer open democratische attitude.

Sociaaldemocraat Rietman is het inspirerend middelpunt van het college dat vandaag precies een jaar de bestuurlijke leidsels van Nederlands grootste gemeente in handen heeft.

Zelfingenomenheid is niet een gedragskenmerk dat op wethouder Rietman van toepassing is. Sociale empathie is daarentegen wel een van zijn meest opvallende eigenschappen. Dat is onder meer zichtbaar hoe hij zich presenteert als wethouder Gastvrijheidseconomie van Súdwest-Fryslân.

Rietman wil de gastvrijheidsvisie van de gemeente actualiseren en heeft daarbij assistentie nodig van inwoners en niet te vergeten ondernemers. ‘We vragen nu inwoners via een enquête om hun mening en hun adviezen. Zij weten zelf het beste hoe zij hun vrije tijd willen doorbrengen in Súdwest-Fryslân. Ik ben dan ook benieuwd naar de resultaten‘, zegt de wethouder.

In de lijn van hedendaags paternalistisch en progressief denken heeft Súdwest een zogeheten leerlijn gesprekstechnieken ontwikkeld. Vanuit deze brede gemeentelijke taakopvatting overweegt PvdA-wethouder Rietman ook nog meer te gaan doen voor de burgers.

Het lievelingsboek van PvdA-wethouder Michel Rietman.

Rietman heeft een plan in ontwikkeling om in wijkgebouwen, dorpshuizen en eventueel staand op een open podium verslag te doen van zijn ervaringen met betrekking tot het lezen van De cultuur van het narcisme, het beroemde boek van Christopher Lasch uit 1979.

Iedere werkdag weet PvdA-er Rietman inhoudelijk, procesmatig en vakkundig de juiste snaar te raken. Hij is en blijft de allerbeste wethouder van ons mooie groene polderland.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:

Persbericht ‘gemeente Súdwest-Fryslân vraagt inwoners naar hun ideeën over vrijetijdsbesteding’, 31 mei 2023.

https://www.werkeninfriesland.nl/opleidingen/training-hoe-krijg-je-het-zweet-op-de-juiste-rug/