Categorieën
Commentaar Politiek Súdwest

PvdA-raadslid Scholtanus vergeet een verkeersvraagstuk

Op 8 september stelt PvdA-raadslid Pieter Jan Scholtanus vragen aan het college over onveilige verkeerssituaties in Súdwest. Hij somt er drie op. Eén van de meest in het oog springende en knellende verkeersvraagstukken noemt Scholtanus niet. En dat is de gevaarlijke situatie op de kruising Middelzeelaan-Groenedijk in Sneek.

Raadslid Scholtanus noemt wel een verkeerssituatie op de kruising vlakbij de school in Sibrandabuorren; het dorp waar hij woont. Het is natuurlijk prima dat de PvdA-er opkomt voor de belangen van zijn dorp.

WD

U kunt raadplegen: https://sudwestfryslan.nl/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-08-PvdA-I-Onveilige-verkeerssituaties-in-kernen-en-wijken.pdf