Categorieën
Fryslân Politiek Sociaal

PvdA en GroenLinks verliezen geloofwaardigheid rond aanpak afvoerputje Vlietzone

(tekst: redactie Liwwadders.nl)

Op 22 maart van dit jaar verscheen er een ingezonden stuk in de Leeuwarder Courant met als kop: Strijd Vlietvaardig mag niet voor niks zijn. De auteurs hiervan waren Wim Spoelman, toenmalig fractievoorzitter van GroenLinks en Dirk Visser, raadslid voor de PvdA Leeuwarden.

Aanleiding hiervoor was een artikel in de LC waarin de voorzitter van Vlietvaardig*) aangaf dat de stichting geen acties meer ging voeren tegen huisjesmelkers. Reden hiervan was dat na een klacht bij de gemeente een van de actievoerders een steen door zijn ruit kreeg. Dit gebeurde nadat zijn naam door een lek bij de gemeente was vrijgegeven.

In hun artikel schrijven ze: ‘Voor veel mensen is het zo goed als onmogelijk een passende woning te vinden. Dat komt mede door te weinig aanbod van woningen, te hoge huren en te veel macht van huisjesmelkers. Er is geen wondermiddel om al deze problemen in een keer op te lossen, maar gemeenten krijgen nu eindelijk de mogelijkheid om hier iets tegen te doen. Dat is hard nodig, want de particuliere huursector is de afgelopen jaren sterk gegroeid in Leeuwarden. Zo is de laatste jaren zo’n 25 procent van het aantal verkochte woningen opgekocht voor de verhuur. Van deze woningen heeft maar liefst 90% een WOZ-waarde tot 270.000 euro. Deze woningen zijn bedoeld voor starters en inwoners met een smallere beurs. Binnenkort stelt de gemeenteraad een huisvestingsverordening vast, waarmee voor een groot deel van de stad Leeuwarden een opkopingsbescherming kan worden ingevoerd.’

Leest u verder via: https://www.liwwadders.nl/pvda-en-groenlinks-verliezen-geloofwaardigheid-rond-aanpak-afvoerputje-vlietzone/