Categorieën
Fryslân Landbouw Natuur en milieu Politiek

Provincies: goed om piekbelasters aan te pakken

(tekst: Binnenlands Bestuur)

Het Interprovinciaal Overleg steunt de aanpak van piekbelasters om op korte termijn de stikstofdepositie in natuurgebieden te verminderen. Een duidelijk perspectief voor de landbouw kan eigenlijk geen vertraging meer verdragen. Het is goed dat Johan Remkes dit onderstreept in zijn rapport over het stikstofprobleem, vindt het Interprovinciaal Overleg (IPO) in een eerste reactie op het rapport namens alle twaalf provincies.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/provincies-geen-vertraging-meer-voor-landbouw