Categorieën
Politiek

Premier zonder partij: twijfel over effectiviteit van partijloze Dick Schoof

Door Arne Hankel op RTLNieuws.nl

De partijloze Dick Schoof is door de vier coalitiepartijen naar voren geschoven als de nieuwe premier. Dat klinkt mooi, maar is zo’n partijloze premier in de praktijk eigenlijk wel zo handig? Experts betwijfelen of Schoof daardoor effectief leiding kan geven aan het nieuwe kabinet. “Dat hij niet de steun heeft van de grootste partij in de coalitie, maakt zijn positie zwak.”

Eén van de problemen waar Schoof volgens universitair docent politicologie Simon Otjes snel mee te maken kan krijgen is dat hij minder informatie heeft dan zijn collega’s in het kabinet. Dat komt omdat hij als partijloos kabinetslid geen lid is van een van de coalitiepartijen. Hij neemt daardoor geen deel aan de bewindspersonenoverleggen (bpo). Bij die overleggen op de avond voor de ministerraad komen per coalitiepartij de partijtop, de ministers en staatssecretarissen bijeen om de agenda van de ministerraad te bespreken en besluiten te nemen.

Leest u verder via: https://www.rtl.nl/nieuws/politiek/artikel/5456524/premier-zonder-partij-vraagtekens-bij-effectiviteit-van-leiderschap