Categorieën
Commentaar Ethiek Politiek Súdwest

POSITIE PVDA-WETHOUDER MICHEL RIETMAN IN SWF WANKELT

De positie van PvdA-wethouder Michel Rietman in het college van Súdwest-Fryslân is nagenoeg onhoudbaar. Er vallen de wethouder twee ernstige fouten te verwijten over zijn optreden met betrekking tot de autoluwe proef in de Sneker binnenstad. Het gaat om opzettelijk frauduleus handelen en het onjuist informeren van de raad: het hoogste orgaan van het gemeentelijk bestuur.

Frauduleus handelen

In de raadsvergadering van donderdag 8 februari werd door Hylke Jellema, raadslid van FVD, het invoeren van onjuiste data in navigatiesystemen en apps door Rietman aan de orde gesteld. De PvdA-wethouder wilde hiermee de autoluwe pilot in de Sneker binnenstad bijsturen. Het ging hier om voorgestelde verkeersstremmingen over de Harinxmabrug, Woudvaartbrug en Koningsbrug. Doordat op aansluitende straten ‘extreem ongemak’ werd ervaren, werd in samenspraak met de politie tot de invoering van deze fictieve data besloten. ‘Zodat weggebruikers een alternatief zouden zoeken‘, aldus Rietman in de Leeuwarder Courant (LC) van vrijdag 9 februari. Kortgezegd: een frauderende wethouder.

Bericht uit de Volkskrant van dinsdag 13 februari. De landelijke pers volgt de politieke ontwikkelingen in Súdwest-Fryslân.

Onjuist informeren raad

Genoemde samenspraak met de politie heeft echter helemaal niet plaatsgevonden, aldus de LC op dinsdag 13 februari. Terwijl Rietman op donderdagavond 8 februari daarover de raad wel als zodanig inlichtte. Politiewoordvoerder José van Gijssel beweert namelijk dat het niet ging om advisering of instemming van de kant van de politie. ‘Het is ons slechts ter kennisgeving meegedeeld in verband met de aanrijdroutes van de noodhulpauto’s’, aldus de LC.

Marktstraat Sneek. © Dirk van der Meer (Facebookpagina Sneek Van Aller Tijden)

Conclusie

Michel Rietman treedt op als een manager in het openbaar bestuur, die volgens modellen, enquêtes en targets handelt. Met zijn algehele optreden wordt helder dat hij het politieke wethouderschap ernstig onderschat. Het bekleden van een dergelijke functie vraagt een zeker empathisch niveau, en daar blijkt Rietman niet echt aan te voldoen. Daarnaast mag een reële inschatting verwacht worden van wat de lokale maatschappelijke gevolgen zijn van de autoluwe pilot. En dat besef is bij Rietman eveneens onvoldoende aanwezig.

Het college en de raad van Súdwest-Fryslân kunnen niet doorgaan met een wethouder die fraude pleegt en de raad onjuist informeert. Rietman heeft het aanzien van Súdwest-Fryslân, de grootste gemeente van Nederland, beschadigd. Een wethouder van list en bedrog mag en kan niet aanblijven.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:

Leeuwarder Courant, vrijdag 9 februari 2024 en dinsdag 13 februari 2024 (internet).