Categorieën
Gezondheid Ingezonden Politiek Sneek Sociaal Súdwest Welzijn Zorg

Politiek stomverbaasd over sluiting Antonius Ziekenhuis Sneek?

(betreft: ingezonden stuk GBTL, Gemeentebelangen TotaalLokaal)

Nou nee, ruim 6 jaar geleden werd aan de fractievoorzitters van Súdwest-Fryslân al meegedeeld dat de financiële situatie van het Sneeker Antonius ziekenhuis zeer zorgwekkend was. Er is toen binnen de politieke gelederen van de gemeente serieus nagedacht over het verstrekken van een renteloze lening aan Antonius om financieel wat lucht te scheppen.

Er werden destijds ook doemscenario’s besproken. Het zal toch niet gebeuren dat wij het ziekenhuis kwijtraken… Dat sommige gemeentelijke politici afgelopen tijd verbaasd reageerden op de aangekondigde sluiting van Antonius binnen tien jaar, geeft aan dat er nieuwe raadsleden zijn zonder dossierkennis, raadsleden met geheugenverlies of er wordt zomaar wat geroepen voor de bühne.

Als gemeenteraad en bestuur van Súdwest-Fryslân kunnen wij de eventuele sluiting niet tegenhouden, maar alleen in gesprek blijven, faciliteren, lobbyen en hopen dat degenen die er wel zeggenschap over hebben, Antonius voor Súdwest-Fryslân kunnen behouden. En anders misschien een zorgdependance realiseren.

GBTL begrijpt dat het zorgvraagstuk voor de media een zeer nieuwswaardig item is en het is goed dat naar onze inwoners te communiceren. En het is aan te bevelen lobbywerk te doen via VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en VFG (Vereniging van Friese Gemeenten) richting Den Haag, waar de minister van VWS in staat is harde eisen te stellen aan zorgverzekeraars en besturen van ziekenhuizen.

Natuurlijk was er verbazing op 20 juni jongstleden, toen sluiting van Antonius door toedoen van ziekenhuisbesturen en zorgverzekeraars in het nieuws kwam, zonder vooraf de gemeente in kennis te hebben gesteld. Terwijl de gemeente scenario’s onderzoekt waarbinnen zorg dichtbij de inwoners van Súdwest-Fryslân blijft.

En trouwens, wat is zorg dichtbij? Het Openbaar Vervoer is dusdanig ‘uitgekleed’, waardoor de auto het enige alternatief is, want tussen Súdwest en Joure is geen treinverbinding. Súdwest beschikt wel over een goede treinverbinding tussen Stavoren en Leeuwarden.

Eerder zijn er veel banen in de zorg wegbezuinigd en de werkdruk opgelopen, waardoor werken in de sector niet erg aantrekkelijk is. Dus het werk in de zorg moet weer de moeite waard worden en de opleidingen dienen dichtbij Antonius te blijven, zoals momenteel in Sneek het geval is.

GBTL vindt dat volksgezondheid en zorg dichtbij de burger een kerntaak is van de centrale landelijke overheid, en deze taak kan niet worden gedumpt bij marktpartijen, want: Zorg is geen markt! Daarom is het de moeite waard zorgvraagstukken als aandachtspunt in te brengen bij de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen op 22 november aanstaande. 

Kiezers, wees kritisch! Stem op een partij die de zorg dichtbij hoog in het vaandel heeft staan.

Namens de fractie van Gemeentebelangen TotaalLokaal (GBTL) in Súdwest-Fryslân,
Peter Walinga fractievoorzitter, 06-13038330 of secretaris@gb-tl.nl