Categorieën
Niet gecategoriseerd

‘Politiek, houd je aan de afspraken zodat rechter niet hoeft bij te sturen’

Door NOS Nieuws

De kwaliteit van wet- en regelgeving en de handhaving van die regels schiet in Nederland geregeld tekort. Te vaak beperkt het omzetten van Europese richtlijnen in nationale wetten zich tot de absolute minimumeisen, omdat de politiek geen scherpe keuzes wil maken en economische activiteiten zo min mogelijk wenst te beperken.

Dit vergroot het risico dat burgers of belangenorganisaties met succes naar de rechter stappen, omdat die concludeert dat er inderdaad een te magere invulling is gegeven aan Europese afspraken.

Juridische poot ministeries versterken

Deze conclusie trekt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in een advies over ‘juridisering’ dat vandaag wordt gepubliceerd. De raad beveelt aan de juridische afdelingen van ministeries te versterken, zodat het recht meer aandacht krijgt “aan de voorkant van het wetgevingsproces.

Leest u verder via: https://nos.nl/artikel/2526191-politiek-houd-je-aan-de-afspraken-zodat-rechter-niet-hoeft-bij-te-sturen