Categorieën
Columns Politiek

Pleidooi voor grondwetsherziening (1)

(tekst: column J.Th.J van den Berg op Parlement.com)

Zowel bij experts als bij gewone burgers is de belangstelling voor de Grondwet in recente jaren sterk toegenomen. Maar pas de tekst van de Grondwet daar wel bij

Dit voorjaar was het 175 jaar geleden dat de grondwetscommissie-Thorbecke bij de Koning haar voorstel indiende voor een radicale grondwetsherziening. Zo radicaal dat heel wat mensen denken dat in dat jaar een volledig nieuwe grondwet werd geschreven en ingevoerd. Maar, Thorbecke zag de voorstellen van zijn commissie als een herziening van de Grondwet van 1814, want hij liet flinke onderdelen ervan vrijwel ongemoeid, maar vooral: hij hechtte er belang aan de continuïteit te benadrukken van de Grondwet tegenover zijn tegenstanders.

Leest u verder via: Pleidooi voor grondwetsherziening (1) – Parlement.com