Categorieën
Boeken Geschiedenis Politiek

PIETER JELLES’ VERTREK UIT FRIESLAND

Pieter Jelles Troelstra verhuisde in mei 1893 van Leeuwarden naar Amsterdam. Het jaar daarvoor schreef hij al aan Frank van der Goes dat de Friese hoofdstad geen ‘inspirerende omgeving’ was, aldus Piet Hagen in Politicus uit hartstocht, de biografie over Pieter Jelles.

Hagen noemt ook de grote emigratiestroom, ‘die tussen 1860 en 1920 per saldo het inwonertal van Friesland met 150.000 deed dalen’, (pagina’s 165-166). Verreweg de meeste Friezen vertrokken vanwege sociaal-economische redenen, met name vanwege de agrarische crisis die duurde van 1878 t/m 1895.

Pieter Jelles vestigde zich in Amsterdam om vanuit deze stad een groter politiek podium op te bouwen.

WD

Geraadpleegde bron
Piet Hagen. Politicus uit hartstocht – Biografie van Pieter Jelles Troelstra. Amsterdam – Antwerpen, 2010.