Categorieën
Bolsward Fryslân Landbouw Súdwest

PAS-melders in regio Harlingen-Bolsward legaal

(tekst: Tienke Wouda op NieuweOogst.nl)

Vijf Friese PAS-melders in de regio Harlingen-Bolsward hebben zekerheid nu de Raad van State de stikstofrekengrens van 25 kilometer in stand houdt. De veebedrijven liggen meer dan 25 kilometer van een stikstofgevoelig natuurgebied. Dat betekent dat zij geen natuurbeschermingswetvergunning meer hoeven aan te vragen.

Leest u verder via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/04/11/pas-melders-in-regio-harlingen-bolsward-legaal