Categorieën
Nederland Politiek

‘Overheden, benut lokale kracht’

Organisaties die miljoenen actief samenwerkende bewoners in Nederland vertegenwoordigen roepen overheden op hen als gelijkwaardig te zien.

(tekst: Wouter Boonstra op BinnenlandsBestuur)

In 2027 zijn lokale gemeenschappen voor gemeenten vanzelfsprekende en gelijkwaardige partners bij de aanpak van maatschappelijke opgaven, waarbij eigenaarschap en zeggenschap sleutelbegrippen zijn. Dat is een van de vijf doelen in het actieprogramma van de We Doen Het Samen Coalitie dat vandaag is gepresenteerd in de Prodentfabriek in Amersfoort.

Ruimte, geld en zeggenschap

Bewonerscollectieven en lokale gemeenschappen zorgen voor concrete oplossingen voor de grote vraagstukken van deze tijd, zoals woningcrisis, zorginfarct, klimaatproblemen, polarisatie en armoede. Zij kunnen sterker bijdragen aan belangrijke maatschappelijke opgaven. Maar daarvoor hebben ze wel fysieke en juridische ruimte, geld én zeggenschap nodig.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/normaliseer-werken-en-denken-vanuit-het-collectief