Categorieën
Commentaar Ethiek Geschiedenis Onderwijs

OPVOEDING EN ONDERWIJS (1)

Voor me ligt de dertiende druk van Verleden en heden – beknopte geschiedenis van opvoeding en onderwijs uit 1974. De uitgave is gedrukt bij Wolters Noordhoff in Groningen. De auteurs zijn L.C.T. Bigot en Gilles van Hees. Het boek is bewerkt door hoogleraar en pedagoog F.W. Prins. Reeds vergrijsde groep onderwijzers en docenten zal dit allemaal als muziek in de oren klinken.

Prins schrijft mooie tekstfragmenten in het Voorwoord, pag 5:

Wie zich ertoe zet kennis te nemen van de ideeën en opvattingen van de grote opvoeders der mensheid verrijkt zich. Van deze waarlijk grote voorgangers gaat immers een appellerende werking uit. Vandaar dan ook dat het zich verdiepen in de gedachtenrijkdom van historische figuren een diepe zin heeft. De grote betekenis van het in contact komen met historische persoonlijkheden ligt o.a. in opensluitende werking, die ervan uitgaat wanneer maatstaven aanschouwelijk worden.

Ik herken een beetje het optreden van bondscoach Van Gaal uit deze bewoordingen. Hij is van origine docent.

Wiebe Dooper