Categorieën
Geschiedenis Politiek Súdwest Workum

Opheffing Hemelumer Oldeferd

In 2011 gingen vijf gemeenten op in Súdwest-Fryslân: Nijefurd, Wûnseradiel, Bolsward, Wymbritseradiel en Sneek. Toen bijna dertig jaar daarvoor Hemelumer Oldeferd opging in Gaasterlân Sleat en Nijefurd, leidde dat met name vanuit Koudum tot opschudding.

Koudum verloor door deze gemeentelijke fusie de status van hoofdplaats van Hemelumer Oldeferd. Het was een groep burgers een doorn in het oog dat Koudum voortaan bestuurlijk viel onder Workum, waar vanaf 1984 het bestuurscentrum vanaf de nieuwe gemeente Nijefurd zetelde.

WD