Categorieën
Fryslân Politiek Sociaal

Op Liwwadders: Nee, liever geen AZC in een wijk waar woningen gebouwd worden voor mensen met een goed gevulde portemonnee

(tekst: Henk Weiland op Liwwadders.nl)

ROL: Voel je thuis in Leeuwarden!

Op 2 november jl. was er in de raadszaal een informatieve bijeenkomst waar de raadsleden vragen konden stellen aan het college, het COA en projectontwikkelaar Zwanenburg over de vestiging van een Regionale Opvang Locatie (ROL) op het voormalige terrein van Tuin! aan de Troelstraweg. Wat onbesproken bleef is dat het niet om een, maar om twee locaties gaat waar ook verschillende procedures voor gelden wat betreft woningbouw.

Het hele terrein, drie hectare groot, is begin oktober dit jaar door Kooistra aangekocht en wordt ontwikkeld door projectbureau Zwanenburg. Het gebied wordt doorsneden door de Kampweg met ten noorden een kavel van 1,5 hectare waar het tuincentrum was gevestigd en ten zuiden hiervan een braakliggend gebied van ook 1,5 hectare.

Op de noordelijke kavel is een asielzoekerscentrum voor 450 bewoners gepland en ten zuiden van de Kampweg 27 woningen voor reguliere woningbouw.

Leest u verder via: https://www.liwwadders.nl/nee-liever-geen-azc-in-een-wijk-waar-woningen-gebouwd-worden-voor-mensen-met-een-goed-gevulde-portemonnee/