Categorieën
Foto's Fryslân Humor Súdwest

ONWERKELIJK WERKELIJK

Fotografe Clara Walstra brengt een bijzondere en onwerkelijke werkelijkheid in beeld. Het is een opname van het IJsselmeer ter hoogte van Piaam. Het zeiljacht vaart tussen reusachtige windmolens. Wie een dergelijk tafereel ergens rond 1975 had voorspeld, was voor dwaas uitgemaakt.

WD