Categorieën
Beleid Commentaar Fryslân Politiek

ONKUNDE BIJ FRIESE PVDA

Afgelopen vrijdagavond 16 juni hield de PvdA een zogenaamd strategisch beraad in theater De Bres in Leeuwarden over de positie van de partij in de provinciale formatie. Het hoofdpunt en mogelijke breekpunt is dat de PvdA moeite heeft met de bezuinigingen op Doarpswurk, cultuur en natuurontwikkeling.

PvdA Fryslân kiest met dit beraad voor een omslachtige omweg, die onhandig is en waardoor Edou Hamstra, de fractievoorzitter, enigszins gezichtsverlies oploopt. Uiteraard heeft de PvdA aan de onderhandelingstafel met BBB, CDA en CU over de bezuinigingen van gedachten gewisseld. Maar hebben de sociaaldemocraten wel met de vuist op tafel geslagen? Ik vraag het me af.

Edou Hamstra, PvdA-fractievoorzitter, voert geen sterke regie.

Hamstra had de thematiek beter intern kunnen bespreken in plaats van een openbare bekendmaking over een strategisch beraad in de media. Met de aanwezigheid van partijpommeranten daarbij schiet de partij niets mee op. Het leidt tot louter meer verdeeldheid.

Ook schrijft de Omrop: “It gefoel by de Fryske PvdA is no dat de plannen dy’t no foarlizze net troch de leden akseptearre wurde sille en dan kin de PvdA net meidwaan oan de nije koälysje mei BBB, CDA en ChristenUnie.” Dat gevoel komt zeer waarschijnlijk uit de gelederen die aanwezig zijn bij dat strategisch beraad. Ik lees nergens dat de PvdA ergens de mening van leden heeft gepeild of ergens navraag heeft gedaan.

Volgt de FNP de PvdA op in de Friese formatie?

Ook overweegt de PvdA een ultimatum te stellen aan BBB, CDA en CU – uiteraard gaat dat via formateur Oebele Brouwer – om de bezuinigingen te schrappen en anders stapt de partij uit de formatie. Indien de PvdA dit daadwerkelijk doet, gaan de sociaaldemocraten voor vier jaar de oppositie in en blijft Jelle Zoetendal wethouder in Heerenveen. Met name BBB laat zich de wet niet voorschrijven door de PvdA. En daar zullen CDA en CU het mee eens zijn. Bovendien kan FNP of VVD direct aanschuiven aan de formatietafel.

De Friese PvdA opereert tactisch en strategisch zwak. Intern is de factor ongeduld een te dominante drijfveer. Politiek is een vak en hoewel emoties en gevoelens daar deel van uitmaken dient er ook sprake te zijn van een zeker rationeel niveau. En dat is bij de PvdA niet bjusterbaarlik hoog.

Onkunde dus.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron:

https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1211597/fryske-pvda-wol-gjin-besunigings-op-doarpswurk-kultuer-en-natuer-yn-koalysje-akkoart