Categorieën
Commentaar Landbouw Natuur en milieu Politiek

Omtzigt over rapport-Remkes

Pieter Omzigt geeft een eerste opsomming van wat hij goed en minder goed vindt aan het rapport-Remkes. Allereerst is hij verheugd dat Remkes de kloof tussen stad en platteland ziet. Daarnaast is voor het uitkopen van 500 tot 600 piekbelasters geen gedwongen uitkoopregeling in de stikstofwet geregeld, aldus het Tweede Kamerlid.

Remkes is van mening dat KDW (Kritische Depositie Waarde) vrij snel uit de wet moet. Dat is terecht, volgens Omtzigt, maar hij wijst op voorzichtigheid. Het ministerie van LNV heeft reeds andere mogelijkheden bekeken. Maar die blijken financieel niet haalbaar, te omvangrijk en onuitvoerbaar.

Omtzigt is positief dat Remkes natuur beschouwt als meer dan stikstof. Het Kamerlid pleit voor een ecologische autoriteit, die onafhankelijk en wetenschappelijk ‘geborgd’ is. De boerensector dient in dit orgaan vertegenwoordigd te zijn.

Remkes was niet alleen gespreksleider. Het had er veel van weg dat Rutte IV reageerde en Remkes regeerde. Omtzigt is benieuwd naar de stappen van het kabinet. ‘Want uiteindelijk doet het kabinet een beleidsvoorstel en niet de heer Remkes.’

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron
https://pieteromtzigt.nl/blog/eerste-reactie-op-rapport-remkes