Categorieën
Foto's Natuur en milieu Súdwest

OCHTENDGLOREN

Fotografe Clara Walstra presenteert ons een prettig ochtendgloren in de omgeving van Witmarsum. Misschien heeft dit mooie beeld onbewust maken met het aanbreken van de eerste voorjaarsmaand van 2023. De lente begint officieel pas op 21 maart. We houden goede moed.

WD