Categorieën
Fryslân Landbouw Natuur en milieu Nederland Politiek

Noordelijke zomerbijeenkomsten over ervaringen met natuurinclusieve landbouw

(tekst: Veldpost)

De Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland is het laatste jaar ingegaan. Om de kennis die is opgedaan te delen, worden er vanaf 17 juni diverse zomerbijeenkomsten georganiseerd.

Tijdens veldbijeenkomsten, excursies en festivals in Groningen, Friesland en Drenthe vertellen boeren aan andere boeren over experimenten en projecten die zij hebben uitgevoerd met geld vanuit de Regio Deal. Ze vertellen over het project, wat ze daarvan hebben geleerd en welke lessen ze aan anderen mee willen geven. Klik hier voor een overzicht van alle activiteiten.

Toekomstbestendige landbouw

Met het ondertekenen van de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw eind 2019 stelden de provincies Drenthe, Friesland en Groningen en het ministerie van LNV 20 miljoen euro beschikbaar om tot en met 2024 in acht gebieden aan de slag te gaan met het verder toekomstbestendig maken van de landbouw. ‘Een landbouw die topvoedsel produceert en bijdraagt aan de biodiversiteit, een gezonde bodem en een gevarieerd en (be)leefbaar platteland’, aldus de drie noordelijke provincies.

Leest u verder via: https://www.veld-post.nl/artikel/1030515-noordelijke-zomerbijeenkomsten-over-ervaringen-met-natuurinclusieve-landbouw