Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Overheid

Noord-Brabant koopt landbouwgrond op voor langjarige extensivering

(tekst: Jasper Schel op NieuweOogst.nl)

Brabantse ondernemers met graasdieren kunnen hun grond rond Natura 2000-gebieden, Natte Natuurparels en in de beekdalen aan de provincie verkopen en terug pachten. Voorwaarde is dat de pachter er daarna alleen gras op mag telen. De pachtperiode is 26 jaar.

De regeling is beschikbaar voor landbouwgronden die buiten het Natuurnetwerk Brabant liggen en in de attentiezone waterhuishouding of in de zone herstel watersysteem. Dit zijn zones waar het grondwater extra bescherming nodig heeft en waar hogere waterstanden of minder beregening gewenst zijn.

Leest u verder via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2024/03/01/noord-brabant-koopt-landbouwgrond-op-voor-langjarige-extensivering