Categorieën
Landbouw Onderzoek Politiek

Nieuwe stikstofstudie toont aan: meer onderzoek nodig

(tekst: LTO Nederland)

Metingen uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) laten zien dat slechts 10% van de ammoniakemissie neerslaat binnen een straal van 500 meter rondom de stal. De rest komt neer in de hogere atmosfeer, de zogeheten stikstofdeken. Het onderzoek bevestigt de oproep die LTO al langer herhaalt: het stikstofbeleid moet worden gebaseerd op feitelijke metingen van uitstoot en niet op modellen. Bovendien is meer onderzoek nodig naar de zeer complexe relatie tussen stikstofemissie en stikstofdepositie.

Uit het onderzoek blijkt dat niet alle stikstof lokaal neerslaat, maar het overgrote deel in de stikstofdeken terecht komt. Ook recente bevindingen op Schiermonnikoog, waar 40% minder koeien niet zorgt voor minder ammoniak, lieten dit zien. Dit bevestigt het standpunt van LTO: alleen met het opkopen van boerenbedrijven gaan we het stikstofprobleem niet oplossen. LTO vraagt al langer, zoals in het plan een Duurzaam Evenwicht, om in het beleid ook in te zetten op generieke maatregelen voor andere bronnen zoals de industrie, mobiliteit en scheepvaart.

Bovendien laat het onderzoek zien dat de berekende stikstofdeposities van bedrijven, waar in het huidige beleid mee gerekend wordt, niet te gebruiken zijn. Wat LTO betreft kan het niet zo zijn dat er meerdere werkelijkheden bestaan over de werkelijke stikstofemissies en -deposities. Meer metingen en onderzoek zijn dan ook nodig, zoals al gebeurt in meetnetwerken zoals FoodValley.

Piekbelastersaanpak
Veehouders die gebruik maken van de vrijwillige beëindigingsregelingen dragen bij aan het terugdringen van de stikstofdepositie op Natura2000-gebieden. LTO heeft het demissionaire kabinet opgeroepen door te gaan met het uitrollen van de verschillende regelingen die horen bij de piekbelastersaanpak – de regelingen voor de blijvende boer die wil verplaatsen, omschakelen of innoveren zijn namelijk nog steeds niet uitgebracht.

U kunt ook raadplegen: Nieuwe stikstofstudie toont aan: meer onderzoek nodig – LTO