Categorieën
Dieren Natuur en milieu

Motie weidevogelcompensatie vooraf regelen aangenomen!

(tekst: persbericht indienende partijen motie)

“Weidevogelland moeten we zoveel mogelijk behouden en áls het aangetast wordt, vóóraf regelen dat er ander weidevogelland geschikt wordt gemaakt. Hiervoor dienen we samen met de PvdD, SP, D66, PvdA, FNP, Statenlid Wiersma en het CDA en de ChristenUnie een motie in om dit in beleid vast te leggen,” zegt Jochem Knol namens alle indienende partijen tijdens de Statenvergadering op 22 februari 2023. De motie werd aangenomen met 35 stemmen voor en 7 stemmen tegen (PVV, FvD, Wymenga, Goudzwaard).

Waarom eerder compenseren?
Jochem Knol: “Uit de Evaluatie weidevogelcompensatie 2014-2022 blijkt dat er te laat wordt gecompenseerd, te weinig, te versnipperd en met onvoldoende resultaat. Ook staat er in de evaluatie dat verschillende dingen nog worden uitgezocht door GS. Bijvoorbeeld de aanscherping van de omgevingsverordening over het beschermen van weidevogelland. Maar ook komt er nog onderzoek naar de verstoringsafstanden. Dit wordt nog besproken met PS. Maar de kwestie van het compenseren willen we nu graag meteen geregeld zien. Want er mag geen snippertje weidevogelland meer verloren gaan! Daarom dienen we vandaag een motie in, samen met PvdD, PvdA, SP, FNP, CDA, D66, van Swol en Wiersma en het CDA over de compensatie. We vragen GS dit zo spoedig mogelijk in beleid om te zetten.”

Al eerder uitspraak van Staten over weidevogelland niet aantasten
Al eerder spraken de Staten uit dat er geen weidevogelland meer mag worden aangetast. Deze motie wordt nog uitgewerkt in een wijziging in de omgevingsverordening over de criteria waarmee weidevogelland beschermd wordt. Deze wordt nog voorgelegd aan de Staten.

Evaluatie niet op de agenda
De door de gedeputeerde al in april 2021 aangekondigde evaluatie van de weidevogelcompensatie stond in eerste instantie op de agenda van de Staten in december 2022. Via een brief van het college werd de evaluatie van de agenda gehaald. GrienLinks en PvdD hebben vervolgens een agenderingsverzoek ingediend om de evaluatie in de commissie te bespreken. Die bijeenkomst is op woensdag 15 februari 2023 geweest. Daar heeft Charda Kuipers namens GL, PvdD, SP, D66 en PvdA een motie vreemd aangekondigd over de weidevogelcompensatie. Die motie is dus op 22 februari 2023 aangenomen door een forse meerderheid van de Staten.