Categorieën
De Fryske Marren Fryslân Politiek Sneek Súdwest Zorg

Motie in Friese Staten tegen mogelijke sluiting ziekenhuizen

(tekst: SP, PvdA, GrienLinks en PBF)

De zorg in Fryslân staat onder druk. Het samenvoegen van de ziekenhuizen van Sneek en Heerenveen in Joure zal deze druk alleen maar groter maken en de aanrijtijden bij calamiteiten worden langer. Daarbij speelt de provincie een grote rol bij het bereikbaar houden van de ziekenhuizen, zowel wat infrastructuur als wat Openbaar Vervoer betreft.

Bij de Provinciale Statenvergadering op 27 september 2023 verzoeken de SP, PvdA, GL en PBF het college, middels een motie vreemd, nadrukkelijk om het initiatief te nemen om met de zorgverzekeraars, de ziekenhuisbesturen en de betrokken gemeenten Heerenveem en Súdwest-Fryslân te overleggen welke scenario’s bekeken en uitgevoerd kunnen gaan worden. Wordt het voorkeursscenario “Ziekenhuis Joure” uitgevoerd, dan zal er uiteindelijk bij de Provincie aangeklopt worden om het Openbaar Vervoer en het wegennet aan te passen.

De partijen verzoeken het college ook zich maximaal in te zetten voor zeggenschap vanuit de regio (gemeenten, provincie en inwoners) wanneer het over ziekenhuizen, zoals nu in Sneek en Heerenveen, gaat. Een groot deel van de inwoners vanuit de gemeenten Heerenveen en Súdwest-Fryslân zullen bij een Ziekenhuis in Joure een langere reistijd krijgen, vanuit gemeenten zullen meer mensen gebruik maken van het WMO-vervoer. Hoe wenselijk is dit voor de inwoners en de gemeenten?

Hanneke Goede (SP) namens de partijen: “Ondanks dat we als provincie niet mee kunnen beslissen om de ziekenhuizen in Sneek en Heerenveen te behouden, vinden wij het wel belangrijk om mee te kunnen praten over de toekomstplannen. Toen de eerste plannen bekend werden gemaakt, werd eigenlijk al duidelijk dat een ziekenhuis in Joure het voorliggende plan is. De provincie is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid binnen de provincie en voor zowel het OV als de wegen zal er bij ons worden aangeklopt. Bij de Provinciale Statenverkiezingen hebben veel partijen aangegeven dat bereikbare zorg en een leefbaar platteland prioriteit hebben. Inwoners geven nu aan bezorgd te zijn over hun zorg, maar mogen niet meepraten. Het is tijd om te laten zien waar de Friese politiek voor staat!”