Categorieën
Humor

Moppentrommel: WINNEN

Drie vrije geesten zitten lekker in het zonnetje. Plotseling bedenkt een van hen een aardige weddenschap over wie het beste kan jokken.
De eerste vrijdenker: ‘Ik verkondig dat God het komende weekeinde op aarde komt.’
‘Nu ik’, zegt de tweede. ‘De doden zullen binnenkort opstaan.’
‘Graag even eerbied’, geeft de derde aan. ‘God hoort jullie tweeën!’
Daarop zeggen de beide eersten: ‘Hij heeft gewonnen.’