Categorieën
Fryslân Sociaal

Meer vraag naar sociale huurwoningen in Fryslân

De vraag naar sociale huurwoningen is in de afgelopen vier jaar in Fryslân toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek van het FSP. Dit onderzoek is mede op verzoek van WoonFriesland en de Vereniging van Friese Woningcorporaties (VFW) uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt ook dat in Fryslân de vraagdruk het hoogst is in de stedelijke gebieden en het laagst in de kleinere kernen. 

In de stedelijke gebieden komen er gemiddeld tweemaal zoveel reacties op aangeboden woningen. Ook is de inschrijfduur daar langer. De gemiddelde inschrijftijd van de 25% meest actieve en geslaagde woningzoekenden in de periode 2019-2020 was 31 maanden. De doorstroom op de Friese sociale huurmarkt is historisch laag. Dit is vooral het geval bij de populaire grondgebonden woningen; de goedkopere gestapelde woningen komen vaker vrij voor verhuur. (bron: FSP)

Leest u verder via: https://www.fsp.nl/nieuws/meer-vraag-naar-sociale-huurwoningen-in-fryslan/